Nylon Reparasjonstape
Nylon Reparasjonstape

COGHLAN`S
Nylon Reparasjonstape

SKU: 702095

  • - Reparasjsonstape i nylon
  • - Til lapping av hull i tekstiler
  • - Selvklebende bakside
  • - Lurt å ha med på tur
49 ,-
Coghlans Nylon Repair Tape inneholder 4 stk rip-stop nylonlapper med selvklebende bakside. Brukes til å lappe hull og rifter i sekker og tekstiler. Inneholder 4 assorterte farger. Genialt til å reparere teltduk, jakker og andre materialer av nylon.

FARE!
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Write Your Own Review
Kun registrerte brukere kan skrive omtaler. Vennligst Logg inn eller Registrer en konto

CYBER MONDAY! 25% MEDLEMSRABATT! BRUK RABATTKODEN I KASSEN. EKSISTERENDE MEDLEMMER HAR FÅTT RABATTKODEN I NYHETSBREV.

SE TILBUDENE HER!

BLI MEDLEM