Mye lærdom i et barneskirenn

- Barnas Holmenkolldag arrangeres for 46. gang
 

Er barna aktive, er sjansen større for at de får et aktivt liv senere. For barn kan et barneskirenn være krevende, men også gi mange verdifulle erfaringer.
 
11.februar arrangeres Barnas Holmenkolldag for 46. gang. Verdens største barneskirenn er en god mulighet til å la barna få teste seg i konkurranse og samspill med andre barn.
 
– Gi barna en mulighet til å føle mestring og fellesskap, sier barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen, som har jobbet med barn og unge i 25 år, og skrevet flere bøker om barnepsykologi til foreldre og andre som jobber med barn.
 
Det kan stille 6000 barn til start på Barnas Holmenkolldag. Det kan ifølge psykologen vekke forskjellige følelser hos barna.
 
– For noen barn vil det være nesten skremmende mange mennesker der, mens andre vil føle de er med på noe stort. Noe som skaper en følelse av å være der det skjer. For de mest prestasjonsorienterte ungene kan 6000 konkurrenter være ekstremt tøft. Her blir det viktig hvordan foreldrene formidler hensikten med å delta, sier Gerhardsen.
 
– Kan barna lære eller oppleve mestring på et slik arrangementer, selv om de ikke er flinke til å gå på ski?
 
– Du skal være veldig pedagogisk som forelder for at barnet ikke vil føle nederlag når de ser at de andre jevnaldrende suser forbi, og hører arrangørenes høyttaler heie inn de som for lengst nærmer seg mål. Klarer foreldrene oppriktig å formidle at det er gleden ved å delta som er viktigst, fremfor prestasjon, kan barnet føle mestring og glede selv om det ikke gjør det bra. Hvis barn kjenner glede over å være aktive, er sjansen større for at de velger et aktivt liv senere.
 
Mestring er ikke nødvendigvis et mål i seg selv.
 
– Jeg er veldig opptatt av ikke å trøste barn med å si at de sikkert er best i noe annet. Det er mange barn som ikke er best i noe som helst, men det bør ikke ha noe å si hverken for selvrespekten eller selvfølelsen. Barn må føle at de er verdifulle i seg selv, ikke fordi de er flinkest i ett eller annet, sier Gerhardsen.
 
For mange av deltakerne på Barnas Holmenkolldag er resultatene uviktige, og det utenomsportslige ved å delta på et stort arrangement viktigst, mener barnepsykologen. Hun sier det er mye nyttig sosial lærdom å hente på verdens største barneskirenn.
 
– Man lærer å være tålmodig. Med en vettug voksen sammen med seg, vil barnet kunne lære å ta hensyn, og ikke minst å ta seg sammen når det røyner på. En ting er å legge seg hylende ned når man er alene i skogen med far, en annen ting er å gjøre det foran flere hundre jevnaldrende.