Foto: Christin Oldebråten

KLÆR / SKIFT I SEKKEN

OVERNATTINGSUTSTYR

TOALETTSAKER og FØRSTEHJELPSUTSTYR

PÅ KROPPEN NÅR DU GÅR og NAVIGASJONSUTSTYR

PAKKELISTE TIL BARNA

mat, drikke og spisesaker