Løp og kjøp

Erna Solberg og Siv Jensens milliardkutt i formuesskatten skulle gi økte investeringer og flere arbeidsplasser. Men mer enn hver tredje krone brukt på formueskattekutt går til norske pensjonister.

Jensen og Solberg er så besatt av formuesskatt at de heller stuer to milliarder kroner vekk på kontoene til de mest formuende pensjonistene enn å bruke pengene på noe nyttig. Norske bedrifter ser lite til disse pengene, sier Snorre Valen, SVs nestleder og finanspolitiske talsmann til VG.

I valgkampen 2013 var den største kampsaken for Solberg og Jensen at formuesskatten måtte kuttes fordi den hindrer verdiskapning og truer arbeidsplasser.

Formueskattekutt skulle sikre «dynamiske skatteeffekter». Det vil si investeringer i næringslivet, flere arbeidsplasser og ferske skattekroner tilbake til statskassen.

Men etter fire år med blåblå regjering har ikke milliardkuttet i formuesskatten bare kommet investeringsivrige bedriftseiere til gode.

Mer enn hver tredje krone gitt i formuesskatteletter, har gått til norske pensjonister.

Ifølge revidert nasjonalbudsjett for 2017 har norske pensjonister har fått 2,5 milliarder kroner i skatteletter med dagens regjering. 80 prosent av dette, det vil si to milliarder kroner, skyldes lettelsene i formuesskatten.

Det betyr at nær 40 prosent (37,7%) av formueskattelettet gikk rett til pensjonistene.