Salgsbetingelser

GENERELT

Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer og tjenester (produkter) i nettbutikken til forbrukeren, og utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Dette bekreftes med en ordrebekreftelse. Salgsbetingelsene og annen informasjon i nettbutikken er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling, og versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen. For å kunne handle i nettbutikken må du ha fylt 18 år Vi leverer kun til fastlands Norge. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i:

Forbrukerkjøpsloven 
Angrerettloven
Markedsføringsloven
Personopplysningsloven
e-handelsloven
Kredittkjøpsloven


Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l. Dersom du vil at vi skal sende eventuelle purringer, påkrav etc. til deg med e-post, sms eller tilsvarende elektroniske kommunikasjonsmetoder, må du uttrykkelig akseptere dette ved å krysse av i en avkrysningsboks eller lignende.


1. Parter

Selger:
gsport.no, Sagveien 25, 1814 Askim 
Registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: 976 196 449, e-post: kundeservice@gsport.no, og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".

Kjøper:
Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".


2. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:
• Orientering
• Valg av produkter
• Handlekurven
• Valg av forsendelses- og betalingsmåte
• Eventuell registrering
• Kontroll av bestillingen
• Bekreftelse av bestillingen
• Mottak av ordrebekreftelse


3. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.


4. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling dersom produktet eller et av produktene du har bestilt er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.


5. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.


6. Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250,- for å dekke våre utlegg. Returporto kommer i tillegg.


7. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Ved Helt Hjem-levering skjer dette når produktene blir levert på døren/i din postkasse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Helt Hjem samarbeider i noen tilfeller med Postnord, og vi tar forbehold om at pakken i noen tilfeller kan leveres til ditt nærmeste MyPack-utleveringssted i stedet for på døren eller i din postkasse.

 


8. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.


9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.


10. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.


11. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til 12 måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema og kopi av ordrebekreftelse eller faktura. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater, VHS-kassetter eller datamaskinprogrammer når forseglingen på produktet er brutt. Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, Word filer, PDF- filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server. Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, som kinobilletter, eller for varer som forringes raskt, som for eksempel blomster.

G-Sport gjør oppmerksom på at kjøper ikke kan angre på kjøp av ski hvor bindinger er montert og/eller justert etter vekt og/eller skostørrelse. Dette gjelder forøvrig alle produkter hvor det er en eller annen form for personlig tilpasning involvert. Kjøper kan heller ikke angre eller bytte kroppsnære plagg som underbukser, truser og badetøy.

Mer informasjon om angrerett


12. Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.


Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når 
• du har samtykket i utleveringen, eller
• når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
• i lovbestemte tilfeller


Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på kundeservice@gsport.no eller 69 81 65 00.


13. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.


14. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.


15. Salgsforbehold
Nettbutikken tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider.


16. Frakt og leveringsinformasjon

Vi tilbyr frifrakt på kjøp over 1000,- med valgt leveringsalternativ «Postnord MyPack Collect» med unntak for bestillinger over 35kg eller pakker med stort volum, hvor frakt tilkommer. Eksempler på varer dette gjelder: Treningsapparat, el-sykkel, kano/kajakk mm. Frakt blir beregnet ut fra varen/varenes vekt/volum, og vil vises i handlekurven før utsjekk. For spørsmål omkring fraktbetingelser kontakt med kundeservice@gsport.no

Leveringsalternativ:

MyPack Collect:
Man henter pakken i en av Postnords mange utleveringssteder. Sjekk hvilke som finnes i ditt nærområde.

MyPack Home:
Pakken sendes hjem til deg, og levers på bakkeplan. Postnord tar kontakt for å avtale levering.

Annen leveringsinformasjon:
Alle våre varer sendes snarest ut fra vårt lager, normalt 1-2 virkedager etter at vi har mottatt din bestilling. Normal leveringstid med Postnord er 1 til 3 virkedager. Det må påregnes 1 ekstra dag ved kjøp av varer som krever montering før utsendelse, slik som sykler, skipakker og trimmaskiner. Leveringstid fra bestilling til varen er klar til å hentes, vil dermed være 1-5 dager. (avhengig av leveringsadresse.) Vi leverer kun til Fastlands-Norge.

 

NETTPRIS

Varer merket med Nettpris har en egen pris på nett, som kun gjelder i nettbutikken.

Retur, bytte og reklamasjon

Har du kjøpt en vare på G-sport, G-MAX eller i nettbutikken gsport.no, kan du returnere vare i nærmeste G-sport/ G-max butikk eller benytte returmuligheten gjennom Postnord. Velger du å returnere pakken med Postnord, så må pakken leveres inn på et Postnord (Mypack) utleveringssted. 
Husk å få kvitering med forsendelsesnummer.

Hos G-Sport/G-MAX kan du bytte ubrukte varer innen 100 dager.
Les betingelser under kundefordeler

Du kan bytte, returnere eller reklamere på varer kjøpt i nettbutikken i alle våre butikker. Ønsker du å returnere, bytte eller reklamere på en vare kjøpt i nettbutikken, tar du med produktet, sammen med fakturaen eller kvitteringen, til din nærmeste butikk. Varene skal være ubrukt, og i samme stand og mengde som ved kjøp. Eventuelle merkelapper skal henge på, og uskadet originalemballasje skal følge med. Har du bestilt med faktura må du huske å betale denne innen fristen, selv om varen skal returneres.

NB! Fakturakopi eller kvittering er helt nødvendig for retur i butikk!

Finn din nærmeste butikk for retur, bytte eller reklamasjon.

Retur til nettbutikken pr. post

Du er hjertelig velkommen til å returnere varen(e) til oss. Varene skal være ubrukt, og i samme stand og mengde som ved kjøp. Eventuelle merkelapper skal henge på og originalemballasjen skal følge med.

Husk å fylle ut angrerettsskjemaet som lå vedlagt i din forsendelse.
Opplysning til angreskjema finner du her.

Benytt deg gjerne av returseddelen som fulgte med da du mottok din ordre, slik at returen blir kostnadsfri for deg. Vær oppmerksom på å ikke feste returseddelen direkte på produkt eller produktemballasje.

Husk også å levere returen via samme butikk som ble benyttet som utleveringssted når du mottok din ordre, eller et annet utleveringssted som benytter MyPack/Postnord.

Alle varer som kommer i retur til oss krediteres automatisk.

Om annen størrelse/farge/vare ønskes, må du sette en ny bestilling i nettbutikken.

Vi krediterer tilbake tilgodehavende beløp innen 14 dager etter at varen er mottatt i retur til oss.

Det vil alltid bli kreditert til samme kort som ble benyttet under betaling av ordren.

Du vil motta en e-post fra oss så snart krediteringen er foretatt.

Vi gjør oppmerksom på at kjøper ikke kan angre på kjøp av ski hvor bindinger er montert og/eller justert etter vekt og/eller skostørrelse. Dette gjelder forøvrig alle produkter hvor det er en eller annen form for personlig tilpasning involvert. 
Av hygieniske årsaker byttes heller ikke badetøy og undertøy (boxere, hipsters, truser ol.)

REKLAMASJON
Er det feil eller mangler på varen, eller vi har sendt deg feil vare, sender vi deg ny vare. Ved gyldig reklamasjon vil du få dekket returkostnaden. Ta kontakt med Kundeservice før du sender varen(e) i retur. Du kan også finne ditt nærmeste varehus for eHandelsretur. 

Kjøp i nettbutikken kan returneres innen 100 dager fra du mottok varen(e). (Dette gjelder både i nettbutikken og alle G-Sport- og G-MAX-butikker).

Alle returer går med Postnord, så returer må til et Postnord (Mypack) utleveringssted.

ANGRERETT / RETUR

Retur til din nærmeste butikk
Ved kjøp i nettbutikken, har du full returrett 100 dager fra du mottok varen(e). Du kan bytte, returnere eller reklamere på varer kjøpt i nettbutikken i alle våre butikker. Ønsker du å returnere, bytte eller reklamere på en vare kjøpt i nettbutikken, tar du med produktet, sammen med fakturaen eller kvitteringen, til din nærmeste butikk. Varene skal være ubrukt, og i samme stand og mengde som ved kjøp. Eventuelle merkelapper skal henge på, og uskadet originalemballasje skal følge med. Har du bestilt med faktura må du huske å betale denne innen fristen, selv om varen skal returneres.
NB! Fakturakopi eller kvittering er helt nødvendig for retur i butikk!

Finn din nærmeste butikk for retur, bytte eller reklamasjon.

Retur til nettbutikken pr. post 

Du er hjertelig velkommen til å returnere varen(e) til oss.  Varene skal være ubrukt, og i samme stand og mengde som ved kjøp. Eventuelle merkelapper skal henge på og originalemballasjen skal følge med.

Husk å fylle ut angrerettsskjemaet som lå vedlagt i din forsendelse.

Benytt deg gjerne av returseddelen som fulgte med da du mottok din ordre, slik at returen blir kostnadsfri for deg.  Vær oppmerksom på å ikke feste returseddelen direkte på produkt eller produktemballasje.

Husk også å levere returen via samme butikk som ble benyttet som utleveringssted når du mottok din ordre, eller et annet utleveringssted som benytter MyPack/Postnord.  

Alle varer som kommer i retur til oss krediteres automatisk. 

Om annen størrelse/farge/vare ønskes, må du sette en ny bestilling i nettbutikken.

Vi krediterer tilbake tilgodehavende beløp innen 14 dager etter at varen er mottatt i retur til oss.

Det vil alltid bli kreditert til samme kort som ble benyttet under betaling av ordren.

Du vil motta en e-post fra oss så snart krediteringen er foretatt.

Vi gjør oppmerksom på at kjøper ikke kan angre på kjøp av ski hvor bindinger er montert og/eller justert etter vekt og/eller skostørrelse. Dette gjelder forøvrig alle produkter hvor det er en eller annen form for personlig tilpasning involvert. 
Av hygieniske årsaker byttes heller ikke badetøy og undertøy (boxere, hipsters, truser ol.)

REKLAMASJON

Er det feil eller mangler på varen, eller vi har sendt deg feil vare, sender vi deg ny vare. Ved gyldig reklamasjon vil du få dekket returkostnaden. Ta kontakt med Kundeservice før du sender varen(e) i retur. Du kan også finne ditt nærmeste varehus for eHandelsretur.

BETALING

I vår nettbutikk har du flere betalingsalternativer. Les mer om alternativene ved å trykke på knappen under.

G-Sport har gleden av å presentere Vinn Vinn; et unikt fordelsprogram som lar deg vinne igjen og igjen og igjen. Last ned appen nå!