BARNESYKKEL – HJELM OG SIKKERHET 

Å sørge for at barnas sikkerhet på sykkelen er ivaretatt, er noe alle foreldre etterstreber. Men, ikke alle er klar over hva som er påbudt eller at en gammel hjelm kan være en falsk trygghet.

PÅBUDT UTSTYR TIL SYKKELEN

Skal barnet sykle på offentlig vei er det krav til at sykkelen tilfredsstiller kravet om ringeklokke, reflekser og to separate bremser (forbrems og bakbrems).

Lys/refleks: Sykkelen skal ha rød refleks bak, og gul eller hvit refleks på begge sider av pedalene. Skal sykkelen brukes i mørket eller når sikten er dårlig, skal den også ha lykt foran med hvitt eller gult lys, samt lykt bak med rødt lys. Sørg for at lykter og re ekser ikke er dekket av skitt og søle. Hos G-Sport nner du lykter og reflekspakker i ulike prisklasser, som også er svært enkle å montere. 

Bremser: Sykkelen skal ha to separate bremser, den ene på framhjulet og den andre på bakhjulet. De skal virke med det samme du begynner å bremse, og slippe opp med en gang du slipper bremsehendelen. 

BARNEHJELMER – PASS PÅ HODET!

Alle som har syklet vet at det hender man går i bakken. Skrubbsår glemmes raskt, men hodet er det viktig å beskytte på best mulig måte! En god hjelm fun- gerer som støtdemper og fordeler kraften fra sammenstøtet over en større ate. En slik hjelm reduserer risikoen for hodeskader med opp mot 80 prosent, men sitter hjelmen feil er beskyttelseseffekten liten.

En hjelm som sitter riktig dekker pannen, tinningene og bakhodet – det er her de este slagene treffer. Den skal også sitte slik at det ikke er avstand mellom hodet og paddingen inne i hjelmen. Husk å stramme hakestroppen så hjelmen ikke sklir bakover (uten at det blir ubekvemt) – du skal bare kunne få to ngre mellom remmen og haken.

I tillegg til at den skal passe, må det selvsagt være en hjelm barnet liker å bruke. G-Sport har en mengde hjelmer i ulike design og farger som passer barn og unge i alle aldre – fra de supertøffe hjelmene fra Crazy Safety, til mer tradisjonelle sykkelhjelmer og skate- og streethjelmer. Alle våre hjelmer er godkjente til bruk for skating og sykling. 

gamle hjelmer kan gi dårlig beskyttelse

Får hjelmen et kraftig støt, skal den byttes. Selv om det ikke er godt synlige skader på hjelmen, er sjansen stor for at den har fått svakheter som gjør at den gir dårligere beskyttelse ved neste sammenstøt. Hjelmer som begynner å bli gamle og slitte bør også byttes – padding og plastmaterialer er til en viss grad “ferskvare” som kan resultere i dårligere beskyttelseseffekt når hjelmen er noen sesonger gammel.